Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu


Idź do treści

nadanie sztandaru

Patron

18 grudnia 2008r szkoła otrzymała sztandar!

Ten szczególny dzień dla uczniów i nauczycieli zainaugurowano mszą świętą w kościele pod wezwaniem NMP w Raciborzu, którą koncelebrowali Jego Ekscelencja ks. bp pomocniczy Paweł Stobrawa, ksiądz Infułat Marian Żagan oraz proboszcz parafii ks. Ginter Kurowski.

Podczas mszy sztandar został poświęcony i przekazany uczniom, po raz pierwszy poczet sztandarowy uroczyście przemaszerował.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w szkole. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Prezydent Miasta pan Mirosław Lenk oraz pani wiceprezydent Ludmiła Nowacka, Dyrektor Delegatury w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach pani Maria Lipińska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Racibórz pan Marek Kurpis, brat księdza Stefana Pieczki - patrona szkoły, pan Alfred Pieczka wraz z rodziną, przedstawicielka profesor Genowefy Grabowskiej Posła do Parlamentu Europejskiego pani Małgorzata Jędrzejczyk, dyrektor zaprzyjaźnionej szkoły w czeskich Strahovicach pani Jitka Pavliczkowa wraz z uczniami i nauczycielami, dyrektorzy placówek oświatowych Raciborza, przewodnicząca ZNP w Raciborzu pani Teresa Ćwik, pan Paweł Newerla, pan Jan Cieślak, emerytowani pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców. W imprezie brali udział również uczniowie szkoły i ich rodzice.

Podczas uroczystości podziękowano fundatorom. W drzewcu sztandaru tkwią gwoździe symbolicznie wbite przez sponsorów: Bank Spółdzielczy, RAFAKO, Nauczycieli i Radę Rodziców, Parafian oraz Dariusza Czerniaka. Odczytano również wspomnienia parafian o niezapomnianym proboszczu, a obecnie patronie szkoły


Powrót do treści | Wróć do menu głównego