Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu


Idź do treści

Współpraca z CzechamiW marcu 2001r. dwie nauczycielki z naszej szkoły, panie Weronika Hetman i Alicja Stoińska otrzymały zadanie: nawiązać współpracę z jedną ze szkół w Republice Czeskiej.

Nasza delegacja została serdecznie przyjęta przez Dyrekcję i Grono Pedagogiczne Základnej Školy w Strahovicach. Całe grono z czeskiej szkoły zostało zaproszone do Raciborza na wspólne posiedzenie Rady Pedagogicznej, podczas której omówiono działania zmierzające do nawiązania partnerskiej współpracy.
Współpraca ze szkołą w Strahovicach umożliwiła nam: nawiązanie bliższych kontaktów z nauczycielami i uczniami z Czech, realizację wspólnych projektów, wymianę doświadczeń i wzajemne promocje
.
Początki naszej przyjaźni

Nasze działania po wejściu do Uni Europejskiej

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej

Projekty

Projekt pierwszy
Z wielkim sukcesem nauczyciele naszej szkoły w 2006 roku zorganizowali happening integracyjny pod hasłem "Tacy sami", uczestniczyło w nim, wiele placówek oświatowych. (czytaj więcej)
Z inicjatywy dyrektora SP 4 Ewy Miecznikowskiej postanowiono przyłączyć do wspólpracy zaprzyjaźnioną placówkę z Czech. Powstał projekt, mający na celu integrację społeczności lokalnych, pod hasłem „Tacy sami” autorstwa Bożeny Stogniew i Haliny Pomiotło. Szkoła otrzymała na ten projekt unijne dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia INTERREG III A
Dnia 25 maja 2007r. na raciborskim Rynku odbył się happening integracyjny "Tacy Sami". Projekt miał na celu integracje dzieci z naszej szkoły z dziećmi z Czech oraz kontakt dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi. Wzajemne poznanie się obu społeczności, ich tradycji oraz zabaw. w festynie tym wzięli udział uczniowie naszej szkoły, uczniowie ze Strahovic oraz uczniowie niepełnosprawni z raciborskich placówek oświatowych. Partner czeski biorący udział w projekcie to Szkoła Podstawowa w Strahovicach, do której uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 11 lat, w tym również uczniowie niepełnosprawni. Każda z zaproszonych placówek zaprezentowała własny program artystyczny. Wszystkie dzieci mogły sprawdzić się w różnych zabawach zręcznościowych, manualnych- składanie kolorowego papieru orygami, malowanie tęczy integracyjnej, integracyjnego i edukacyjnych- rebusy, zagadki przygotowane na poszczególnych stanowiskach. Wymiana doświadczeń w sferze kulturalnej podczas festynu miała poszerzyć kontakty pomiędzy uczniami obu szkół jak i również między dziećmi niepełnosprawnymi obu społeczności. Powyższych działaniach brały udział uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele z obu społeczności lokalnych . Wieloletnia współpraca między szkołami miała bardzo ograniczony zakres ze względu na niewielkie możliwości finansowe. Dzięki planowi INTERREG IIIA pojawiły się szersze możliwości współpracy służące bliższemu poznaniu się obu społeczności. Udział w projekcie dał możliwość intensyfikacji kontaktów na płaszczyźnie zasobów ludzkich, jak również poszerzenia ich zakresu dzięki imprezie na szczeblu miejskim..


Projekt drugi
"Gwiazda Betlejemska nad Europą" autorem tego projektu była nauczycielka naszej szkoły Bożena Stogniew.
18 grudnia 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Stefana Pieczki odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe pod hasłem "Gwiazda Betlejemska nad Europą" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia.
W spotkaniu bożonarodzeniowym wzięli udział: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Paweł Stobrawa, Prezydent Miasta Racibórz pan Mirosław Lenk, Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektor Delegatury w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach pani Maria Lipińska, Ksiądz Infułat Marian Żagań, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Marek Kurpis, brat ks. Stefana Pieczki pan Alfred Pieczka wraz z rodziną, przedstawiciel pani profesor Genowefy Grabowskiej posła do Parlamentu Europejskiego, Ksiądz Proboszcz Ginter Kurowski, dyrektor Zakladni Szkoly w Strahovicach pani Itka Pavliczkowa wraz z nauczycielami i uczniami, dyrektorzy placówek oświatowych w Raciborzu, Przewodnicząca NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty pani Teresa Frencel, Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego pani Teresa Ćwik, pan Paweł Newerla, pan Jan Cieślak, emerytowani pracownicy "czwórki", przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. oraz wielu innych znamienitych gości. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele WNMP w Raciborzu, po której wszyscy goście udali się do szkoły, gdzie miało miejsce: - przedstawienie jasełkowe i kolędy w wykonaniu dzieci czeskich i polskich - kiermasz świąteczny z ozdobami bożonarodzeniowymi wykonanymi przez uczniów czeskich i polskich z pomocą nauczycieli


Projekt trzeci
Sport i nauka – kluczem do sukcesu młodego Europejczyka to autorski projekt nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu – Magdaleny Adamowicz i Arkadiusza Gałeczki. Przedsięwzięciu, które nasza szkoła realizowała w roku szkolnym 2010/2011, przede wszystkim przyświecał cel integracji młodzieży raciborskich szkół i przedstawicieli placówek czeskich. Nie zapomnieliśmy również o poszerzaniu wiedzy o regionie, promowanie aktywnego trybu życia, zachęcaniu do uprawiania sportu, kreowaniu postaw uczniów w zakresie stosowania zasad fair play, przełamywaniu barier językowych, zachęcaniu do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin nauki i sportu, wymianie doświadczeń w sferze kulturowej czy kształtowaniu przyjaznych kontaktów z uczniami innej narodowości.
W projekcie nie mogło zabraknąć naszego wieloletniego partnera – ZakladnÍ Škola a Mateřska Škola Strahovice – który nie był jedynie uczestnikiem, ale także realizatorem przedsięwzięcia . A sportowo – naukowe działania przyczyniły się do zacieśnienia naszej współpracy. Strahovice zadbały też, by w projekcie zaistniała inna czeska szkoła. To właśnie dzięki nim mogliśmy zaprosić do Raciborza placówkę z B
člej.
SPOTKANIE I – 8 LISTOPADA 2010: Zaczęliśmy od gwary…
Uczniowie klas I-III obejrzeli spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej Mondeliki prowadzonej przez Barbarę Gromotkę przy Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, w świetlicy w Jankowicach. Przedstawieniem, którego hasło przewodnie brzmiało „ Między nami sąsiadami” udowodnili, że gwary pogranicza polsko – czeskiego mają wiele ze sobą wspólnego.
SPOTKANIE II – 20 grudnia 2010: Moczka to danie międzynarodowe
Świątecznej atmosfery nie mogło zabraknąć na drugim ze spotkań. Zadecydował o tym jego termin. Na kilka dni przed Wigilią uczestnicy sportowo – wiedzowej konkurencji smakowali moczki przygotowanej przez czeskiego kucharza Artura Komarka z Rohova w Czechach, a także śledzi w cebuli i barszczu autorstwa polskiego specjalisty Rafał Moszczyński z Gorzyc. (czytaj więcej)
SPOTKANIE III – 14 marca 2011: O sporcie mówili mistrzowie
Sport zdominował trzecie ze spotkań organizowanych w ramach projektu Sport i nauka – kluczem do sukcesu młodego Europejczyka. O wyczynach opowiadali olimpijczyk z Montrealu i pierwszy trener raciborzanina i złotego medalisty z Atlantydy Ryszarda Wolnego – Aleksander Zajączkowski, oraz alpinista z Czech – Jiři Stareček, który szczególnie zachęcał młodych ludzi do turystyki rowerowej, wskazując, że w naszym regionie nie brakuje miejsc do jazdy na rowerach.
SPOTKANIE IV – 16 maja 2011: Piłka nożna nie tylko dla mężczyzn
O piłce nożnej i swoich sportowych karierach opowiedziały uczniom klas IV i V piłkarki RTP Unia Racibórz, mistrzynie Polski – Anna Żelazko i Dorota Wilk, pokazując, że gra w nogę nie została zarezerwowana przez mężczyzn i kobiety również mogą się w tej dziedzinie realizować. Pytania dotyczące flory, fauny i turystyki regionu przygotowały nauczycielki z Czech, z partnerskiej szkoły w Strahovicach: Andrea Starečková i Jana Malchárková. Gościłyśmy piłkarki i to właśnie ta dziedzina sportu zakończyła cykl spotkań. Uczniowie rozegrali turniej halowej piłki nożnej.Foto galeria z czterech spotkań


Powrót do treści | Wróć do menu głównego