Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu


Idź do treści

zapisy

Zapisy odbywają się codziennie w sekretariacie naszej szkoły

Godziny urzędowania sekretariatu

Poniedziałek

od 7,30 - do 15,30

Wtorek

od 7,30 - do 16,00

Środa, czwartek

od 7,30 - do 15,30

Piątek

od 7,30 - do 15,00


Zapewniamy uczniom od kl. I następujące zajęcia:

- Język angielski (w ramach zajęć lekcyjnych)
- Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
- Zajęcia komputerowe
- Zajęcia logopedyczne
- Zespół teatralno-muzyczny
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia rytmiczne - taniec
- Świetlica czynna w godzinach 6.50 - 15.30
- Stołówka – obiady (własna kuchnia, bardzo smaczne obiadki J


Misja szkoły:

- wychowanie człowieka postępującego zgodnie z normami dobrego wychowania, umiejącego żyć godnie, współpracować z innymi i współżyć ze środowiskiem
- wychowywanie dla demokracji, świadomego oddziaływania na wychowanka tak, aby przygotować go do życia i pracy w społeczeństwie demokratycznym, rozwijanie jego demokratycznych cech osobowości oraz twórczych zdolności w celu kształtowania doskonalszych stosunków społecznych
- stwarzanie warunków umożliwiających wykształcenie umiejętności potrzebnych do odnalezienia miejsca we współczesnym świecie
- stworzenie warunków, w których uczeń będzie mógł urzeczywistnić swoje zainteresowania i aspiracje
- wychowanie człowieka, który potrafi sprostać różnego rodzaju trudnościom
- wychowanie człowieka sprawnego w zakresie posługiwania się technologią informatyczną
- kształtowanie postaw proekologicznych – człowiek powinien mieć świadomość, że jest częścią przyrodySerdecznie zapraszamy


Powrót do treści | Wróć do menu głównego